سوابق علمی

افتخارات 

 • محقق برتر در چهاردهمین جشنواره ابن سینا - 1391
 • محقق برتر جشنواره چشم پزشکی فارابی – 1390
 • محقق برتر گروه جراحی علوم بالینی - پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی - 1388
 • رتبه اول در امتحان بورد چشم پزشکی ایران - 1368
 • جزو 3% اول فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی – 1364

 

مهم ترین پیشرفت های فوق تخصصی چشم پزشکی جهان که برای اولین بار در ایران توسط دکتر سید حسن هاشمی انجام شده است

 

 1. پیوند قرنیه لایه‌ای به روش Melles (DALK)
 2. اداره نوکلئوس‌های Subluxated با انواع حلقه­‌های داخل کپسولی و لنز آرتیزان
 3. کارگذاری انواع (Thinoptix/ Acrytec) Ultra thin IOLs
 4. انجام جراحی کاتاراکت به روش Microincisional Cataract Surgery (MICS)
 5. کاشت لنزهای داخل قرنیه (Intracorneal inlay)
 6. کراتوپلاستی هدایتی (Conductive Keratoplasty)
 7. پیوند قرنیه به روش Big – Bubble
 8. جراحی عیوب انکساری به روش Wavefront Customized – Ablation
 9. پیوند قرنیه‌ای خلفی به روش Melles (PLK)
 10. کارگذاری انواع Accommodating و لنزهای Multifocal Restor و Multifocal Array و AT 45 C&C و Humman optic
 11. پیوند قرنیه‌ای خلفی به روش   M – PLK
 12. Artiflex IOL
 13. پیوند قرنیه‌ای خلفی به روش DSEK
 14. جراحی قرنیه به روش ALTK تکنیک‌های مختلف
 15. راه‌اندازی اورب‌اسکن و Pentacam
 16. کاربرد ماشین‌های جدید فیکو
 17. پیوند قرنیه‌ای خلفی به روش Melles
 18. فیکولیزر
 19. استفاده از میتومایسین در عمل LASEK و PRK
 20. کارگذاری Ferraring
 21. کاشت رینگ داخل قرنیه (INTACS)
 22. کاشت لنزهای داخل چشمی آرتیزان
 23. پیوند قرنیه‌ای لایه­‌ای قدامی به روش ALTK‌
 24. لیزیک
 25. کراتکتومی فتورفراکتیو (PRK) با اکسایمر لیزر
 26. کراتکتومی Photo Therapeutic برای اصلاح کدورت‌های قرنیه
 27. اصلاح نزدیک‌بینی و دوربینی با (Automated Lamellar Keratotomy (ALK
 28. جراحی کاتاراکت با دستگاه فیکوامولسیفیکاسیون
 29. جراحی کاتاراکت بدون بخیه
 30. کاشت انواع لنز داخل چشمی تاشو در جراحی کاتاراکت
 31. جراحی کاتاراکت با قطره‌های بی‌حسی و دستگاه فیکو کاشت سیلیکون Implantsاز طریق اسکلرا در بیماران گلوکوم

تألیفات و کتب علمی دکتر سید حسن هاشمی

 1. راهنمای مراقبت های چشمی (ویژه پزشکان عمومی)،ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،1389
 2. ناخنک، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،دکتر احمد خیرخواه، دکتر شکیبا عبادالهی 1388
 3. فیکوچاپ، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،دکتر پوپک پیر 1387
 4. پرستار چشم پزشکی، تالیف و ترجمه، دکتر سیدحسن هاشمی، دکتر مسعود اقصائی فرد 1387
 5. دانستنیهای چشم پزشکی، دکتر سید حسن هاشمی وهمکاران 1387
 6. جراحی رفراکتیو. ترجمه و تدوین دکتر سید حسن هاشمی، دکتر محمد میر‌آفتاب، دکتر علی غلامی‌نژاد، دکتر افشین لطفی صدیق،دکتر مهدی خانلری، دکتر کامران جلالی، 1385
 7. کاتاراکت، کتاب راهنمای بیماران. دکتر سید حسن هاشمی، 1385
 8. مراقبین چشم در ایران. دکتر سید حسن هاشمی،1385
 9. یک Chapter از کتاب Vitreoretinal Surgery، آقای دکتر پیمان.
 1. Refractive outcome of silicon oil removal and intraocular lens implantation using laser interpherometry. Faghihi H. MD, Riazi M..MD.Hashemi H, MD

 

کنگره ها و سمینارها

 1. Hashemi H.   Femto - Cataract Surgery. 24th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2014, Tehran, Iran
 2. Hashemi H. Correlation between iris – registered static and dynamic cyclotorsions with preoperative refractive astigmatism in refractive surgery candidates. ESCRS, 2014,Landan,UK
 3. Hashemi H. prophylactic effect of topical silica nanoparticles as a novel anti neovascularization agent for inhibiting corneal neovascularization following chemical burn. ESCRS, 2014,Landan,UK
 4. Hashemi H. The Femtolaser Assisted-Cataract Surgery. 20th Farabi Annual Meeting,2014, Tehran – Iran.
 5. Hashemi H. Corneal Inlays; Pinhole Corneal Inlays (KAMRA Inlay) 20th Farabi Annual Meeting,2014, Tehran – Iran.
 6. Hashemi H. Presbyopia Surgery on Trial—Which Is the Best. Procedure? Case presentation: Panel Discussion. 20th Farabi Annual Meeting,2014, Tehran – Iran.
 7. Hashemi H. Phakic IOL. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran
 8. Hashemi H.Anterior segment :Visual Outcomes in Patients with Small-aperture Corneal Inlay (KARMA TM) Implantation to Compensate Presbyopia. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran
 9. Hashemi H. Post. Polar Cataract. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran
 10. Hashemi H. Cataract Surgery in Nanophthalmic Eye. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran
 11. Hashemi H. Advanced phaco techninque - update in phaco technique. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran
 12. Hashemi H. Corneal Imaging in Challenging Cases. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran
 13. Hashemi H. Femtosecond Laser-assisted Suture Less Anterior Lamellar Keratoplasty (FALK) with Fibrin Glue in Anterior Corneal Opacities. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran.
 14. Hashemi H. : Laser Cornealrefractive surgery. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran.
 15. Hashemi H. : Ocular Surface Optimization.  23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran.
 16. Hashemi H. Subspecialty day: video-based Challenging cases for the Anterior segment surgeon. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran.
 17. Hashemi H. Keynote Lectures. . 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran.
 18. Hashemi H. : Advanced Phaco Techniques. . 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran.
 19. Hashemi H. Refractive Surgery. . 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran.
 20. Hashemi H. Management of Common Ocular Surface Disease. 23th Iranian National Congress of Ophthalmology, 2013, Tehran, Iran.
 21. Hashemi H. Update on KCN casic & clinical corneal cross – linking intra corneal ring segment (ICRS) myoring & A-ICI  PK/DALK (Anwar/Melles) Update on contact lenses panel discussion. 19th Farabi Annual Meeting,2013, Tehran – Iran.
 22. Hashemi H. Cross Linking: When, Where& How?. 19th Farabi Annual Meeting,2013, Tehran – Iran.
 23. Hashemi H, کاربرد لیزر فمتوسکند در جراحی های سگمان قدامی , 19th Farabi Annual Meeting,2013, Tehran – Iran.
 24. Hashemi H. Corneal Topographic and Refractive Performance of Keraring ICRS Model in Early and Moderate Keratoconus.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 25. Hashemi H,Shahhoseini S, Heydarian S , Seyedian M. Short Term Results of Femtosecond Laser-Assisted Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (Big Bubble Technique). 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 26. Hashemi H, Kheirkhah A, Ghaffary R, Amanzadeh K. Visual and Refractive Results of Femtosecond Laser-Assited Suture Less Anterior Lamellar Keratoplasty with Fibrin Glue. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 27. Hashemi H, AbdollahiNia T, Hosseini H, Beiranvand A. What Happens to Corneal Thickness and Curvature at the Onset Age of Keratoconus?.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 28. Hashemi H, Mohebbi M, Beiranvand A, Taherzadeh M, Amanzadeh K, Shariati M. Visual Improvement in 6 Month after Myoring Implantation for Keratoconus.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 29. Hashemi H, Miraftab M, Seyedian M, Fotouhi A, Asgari S. Corneal Collagen Cross-Linking with Riboflavin and Ultraviolet aIrradiation for Keratoconus: Long-Term Results. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 30. Hashemi H. Results of Performing DMEK in Patients with Pseudophakic Bullous Keratopathy and Fuchs Endothelial Dystrophy.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 31. Hashemi H, Khabazkhoob M, Jafarzadehpur E, Emamian M, Miraftab M, Fotouhi A. Contrast Sensitivity Evaluation in A Cross Sectional Study in Shahroud, Iran.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 32. Shaygan N, Asgari S, Hashemi H, Asgari S, Rezvan F. Objective and Subjective Results of Synergeye and RGP Contact Lens in Keratoconic Patients.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 33. Hashemi H, Fotouhi A, Emamian M, Miraftab M, Asgari S, Khabazkhoob M, beiranvand A, Shahhosseini S. Prevalence of Keratoconus in a Population-Based Study.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 34. Seyedian M, Miraftab M, Hashemi H. Topography-Guided Photorefractive Keratectomy (PRK) With Mitomycin-C for the Treatment of Postkeratoplasty Irregular Astigmatism. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 35. Hashemi H, Pir P, Asgari S. The Effect of the Pocket Width on the Results of Implantation of Intra-Ocular Rings Using Femtosecond Laser.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 36. Jafarzadehpur E, Hashemi H, Khabazkhoob M, Abdolahinia T. Design and Establishment of Persian near Reading Card. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 37. Jafarzadehpur E, Hashemi H, Samet B, Mirzajani A, Khabazkhoob M, Rezvan B. Near Point of Accommodation and Convergence 3 Months after Photorefractive Keratectomy.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 38. Hashemi H, Rezvan F, Yekta A, Abdolladi M, Hashemi M, Khabazkhoob M. High Prevalence of Blindness in Rural Population of Iran.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 39. Hashemi H, Rezvan F, MehravaranSh, Khabazkhoob M. Keratometry with Orbscan II and Pentacam: Comparison of Their Agreement with the JavalKeratometer.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 40. Hashemi H, Rezvan F, Yekta A, Abdolladi M, Hashemi M, Khabazkhoob M. High Prevalence of Astigmatism among Elderly in Rural Population of Iran: Environment or Genetic?. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 41. Hashemi H, Khabazkhoob M, Yekta A, Rezvan F, ShafaeeSh, Heravian J, Gilasi H, Ostadimoghaddam H. Epidemiology of Refractive Errors among the Elderly Population.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 42. Hashemi H, Khabazkhoob M, Yekta A, Rezvan F, ShafaeeSh, Heravian J, Ostadimoghaddam H. Prevalence and Causes of Visual Impairment among the Elderly: A Public Health Issue for the Future. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 43. Hashemi H, Khabazkhoob M, Yekta A, Rezvan F, ShafaeeSh, Heravian J, Gilasi H, Ostadimoghaddam H. Prevalence of Age-Related Eye Disease in North of Iran.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 44. Hashemi H, Khabazkhoob M, Emamian M, Miraftab M, Fotouhi A. The Significant Correlation of Lens Power with Refractive Errors and Cataract in a Normal Population: The Shahroud Eye Study. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 45. Ostadimoghaddam H, Fotouhi A, Hashemi H, Yekta A, Heravian J, Khabazkhoob M. Validity of Vision Screening Tests by Teachers among School children In Mashhad, Iran. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 46. Fotouhi A, Ian G Morgan, Iribarren R, Khabazkhoob M, Hashemi H. Validity of Noncycloplegic Refraction in the Assessment of Refractive Errors: The Tehran Eye Study. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 47. Koucheki B, Vahediamoli Z, Hashemi H. Ahmed Valve Implantation and IntravitrealBevacizumab Injection for Treatment of Neovascular Glaucoma.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 48. Miraftab M, Hashemi H, Fotouhi A, Khabazkhoob M, Rezvan F, Asgari S. Effect of Anterior Chamber Depth on the Choice of Intraocular Lens Calculation Formula in Patients with Normal Axial Length. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 49. Hashemi H, Miraftab M, Asgari S. Visual and Refractive Results of Myopic LASIK with Two Different Femtosecond Laser Machines.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 50. Mohammadpour M, Hashemi H, Jabbarvand M, Rahimi F, Beheshtnejad A, Hashemian N, FallahTafti R, ZareMehrjerdi A. Customized Photorefractive Keratectomy with Iris Registration for Management of High Astigmatism.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 51. Ostadimoghaddam H, Hashemi H, MirhajianMoghddam H, Sobhani Rad D, Yekta A, Heravian J, Rezvan F, Khabazkhoob M. Eye Problems in Deaf Children; a Case-Control Study.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 52. Hashemi H, Asgari S, Hassani H, Pir P. Photorefractive keratectomy (PRK) in High Myopia.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 53. HabibollahiA, Hashemi H, Seyedian M, Mehravaran S, Asgari S, Habibollahi S. One Year Results of Photorefractive Keratectomy with the Application of Mitomycin-C in the Treatment of Mild to Moderate Hyperopia.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 54. Sabzevari A, Hashemi H, Asgari S. Comparing Two Pharmaceutical Products of Riboflavin Available in Iran in Terms of Active Materials and Formulation for Corneal Collagen Cross-Linking. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 55. RiaziEsfahani M, Jafarzadehpur E, Hashemi H, Ghaffari E. Evaluation of Corneal Biomechanical Properties Following Scleral Buckling Using the Ocular Response Analyzer.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 56. RadaieMoghadam S, Hashemi H, Jafarzadehpur E, Khabazkhoob M. Corneal Biomechanical Response after Soft Toric Contact Lens Fitting. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 57. Shiva Mehravaran,  Bigdeli S, Asgari S, Shahnazi A, Hashemi H, Pir P. Keratometry with 5 Different Techniques: a Study of Device Repeatability and Inter-Device Agreement. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 58. Hashemi H. Corneal Inlay for Presbyopia.22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran.
 59. Hashemi H. FS A DALK Big BT, FS A DSAEK, FS A ALTK. 22th Iranian National Congress of Ophthalmology, OCT 2012, Tehran, Iran
 60. Hashemi H, Khabazkhoob M, Jafarzadehpur E, Mohammad Hassan Emamian, Yekta A,  Shariati M, FotouhiA.Refractive Errors among Adults in Shahroud.20th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2010, Tehran, Iran
 61. Hashemi H, Khabazkhoob M, Jafarzadehpur E, Mohammad Hassan Emamian, Yekta A,  Shariati M, FotouhiA.Presbyopia in 40- to 64-year-old Shahroud population.20th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2010, Tehran, Iran
 62. Hodjatjalali K, Hashemi H,  ShariatiM,EmamianM,KhabazkhoobM,AkbarFotouhi.Refractive errors, Lens opacity and Intraocular pressure in type 2 Diabetes Mellitus, the Shahrood Eye Study.20th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2010, Tehran, Iran
 63. Ostadimoghaddam H, Hashemi H, Yekta A, Azimi A, Heravian J, KhoshsimaJ,Asgari  S, Khabazkhoob M .The Prevalence of Refractive Errors in a Mashhad Population: The Mashhad eye study.20th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2010, Tehran, Iran
 64. Ostadimoghaddam H , Hashemi H,  Yekta A,  Azimi A, HeravianJ,Asgari  S, Khoshsima J, RazaviP,Khabazkhoob M .Prevalence of uncorrected refractive error in Mashhad population: The Mashhad eye study.20th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2010, Tehran, Iran
 65. Heravian J, Ostadimoghaddam H,  Yekta  A, Hashemi H , Azimi A-Asgari  S- Khoshsima J, RazaviP,Hasheminejad  M, Khabazkhoob M .The prevalence of strabismus in Mashhad population: The Mashhad eye study .20th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2010, Tehran, Iran
 66. Ostadimoghaddam H , Hashemi H ,YektaA,Heravian J, Azimi A, RazaviP,HasheminejadM,Asgari  S, Khoshsima J ,Khabazkhoob M .The distribution of stereopsis ,nearpoint of convergence and near point of accommodation in a Mashhad population: The Mashhad eye study.20th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2010, Tehran, Iran.
 67. Fotouhi A, Hashemi H, Khabazkhoob M, Mohammad Hassan Emamian,  ShariatiM.The Prevalence of Visual Impairment in the 40- to 64-Year-old Population of Shahroud.20th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2010, Tehran, Iran
 68. Hashemi H.New techniques in Keratoplasty. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 69. Hashemi H.Patient selection for refractive surgery(challenging cases). 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 70. Hashemi H, KhabazKhoob M, Mohammad K, Fotouhi A. Hyperopic shifts in cycloplegic refraction in adults: the Tehran eye study. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 71. Amanzadeh K, Hashemi H, KhabazKhoob M, Yazdani K, MehraavaranSh, Mohammad K, Fotouhi A. Best Fit Sphere in Normal Population: The Tehran Eye Study. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 72. Pir P, Hashemi H. The Comparison Of Five Bandage Contact Lenses After Photorefractive Keratectomy. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 73. Hashemi H, Khabazkhoob M, Yazdani K, MehravaranSh, Mohammad K, Fotouhi K, Pir P. Mean Keratometry, Corneal Astigmatism and Corneal Irregularity by Orbscan in Healthy Population: The Tehran Eye Study. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 74. Jafarzadehpur E, Hashemi H, Rezvan F, Khabazkhoob M. Study of the Relationship between Corneal Biomechanical properties and Properties Measured with Pentacam Machine. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 75. Jafarzadehpur E, Hashemi H, Musavi SN, Hashemi Malayeri B, Kazemnejad A. Comparison of white/black and yellow/black pattern reversal VEP. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 76. Khatami M, Hashemi H, Khabazkhoob M. Comparison of the visual and refractive outcome of hyperopic Lasik between Technolas and Concerto. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 77. Khatami M, Hashemi H, Shati M. Results of Tetracaine 0.5% effect on decreasing pain during the first 24 hours after PRK. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 78. Hashemi H, Taherzadeh M, Rezvan B. Results of photorefractive keratectomy plus mitomycin-C in the treatment of residual refractive errors after laser in situ keratomileusis. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 79. Hashemi H, Fotouhi A, Yekta AA, Mohammad K, Khabazkhoob M, Tavakolizadeh S. Prevalence and Risk Factors for Anisometropia in the Tehran Eye Study, Iran. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 80. Yekta AA, Hashemi H, Khabazkhoob M, Ostadimoghaddam H, Heravian J. The prevalence of refractive errors and its determinants in the elderly population of Mashhad, Iran. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 81. Amoozadeh J, Aliakbari S, BeheshtNejad AH, Seyedian MA, Rezvan B, Hashemi H. A comparative study with the Confoscan 3 on the cellular structure changes of the cornea after keratorefractive surgery. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 82. Hashemi H, Alipour F, Rezvan F, Khabazkhoob M, Alaeddini F, Fotouhi A. Five year trend in methods of cataract surgery in Iran. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 83. Hashemi H, Asgari S, Nedjat S, Fotouhi A, Shahnazi A. Psychometric Properties of the Iranian Interview-administered Version of the 25-Item National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire (NEI-VFQ 25). 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 84. Behnia M, Hashemi H, Khabazkhoob M. Improvement in vision and contrast sensitivity in CSR patients after macular subthreshold laser therapy. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 85. Fahim AR, Hashemi H, Rezvan B. A comparative study on contrast sensitivity and aberrometry changes after myopic PRK. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 86. Hashemi H, Khabazkhoob M, Mohammad K, Fotouhi A, Farahi A. Ptosis and vision loss: the Tehran eye study. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 87. Farahi A, Hashemi H, Tavakolizadeh S. The Effect of Myopic Laser Keratorefractive Surgery on Exotropia. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 88. Hashemi H, Alipour F, Rezvan F, Khabazkhoob M, Alaeddini F, Fotouhi A. Intraoperative complications of cataract surgeries in Iran: 2000-2005; Iran Cataract Surgery Survey (ICSS).  19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 89. Hashemi H, KhabazKhoob M, Yazdani K, MehravaranSh, Jafarzadehpur E, Fotouhi A, Miraftab SM. Normal Distribution of Kappa Angle with Orbscan II in the Tehran: The Tehran Eye Study. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 90. Taherzadeh M, Hashemi H, Khabazkhoob M, Nikbin HR. Correction of compound moderate and severe myopic astigmatism with Artisan toric intraocular lenses. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 91. Hashemi H. Lamellar corneal surgery. 19th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2009, Tehran, Iran
 92. Hashemi H. DSAEK. 18th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2008, Tehran, Iran
 93. Hashemi H. Presentation of interesting and or difficult cases. 18th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2008, Tehran, Iran
 94. Hashemi H. Corneal Ectasia. 18th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2008, Tehran, Iran
 95. Hashemi H. Lamellar Keratoplasty. 18th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2008, Tehran, Iran
 96. Hashemi H. DLEK TO DSAEK TO DMEK. 18th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2008, Tehran, Iran
 97. Hashemi H. New concepts in management of diabetic macular edema. 18th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2008, Tehran, Iran
 98. Hashemi H. Pentacam. Fars Ophthalmology Seminar. May 2008, Shiraz, Iran
 99. Hashemi H. Refractive Surgery Complications.  17th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2007, Tehran, Iran
 100. Hashemi H. How to predict and prevent Phaco Complications. 16th Iranian National Congress of Ophthalmology, Feb 2006, Tehran, Iran.
 101. Hashemi H. Phacomulsification Techniques. 16th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2006, Tehran, Iran
 102. Hashemi H. Lamellar KeratoplastyAnterior and posterior. 16th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2006, Tehran, Iran
 103. Hashemi H. Wavefront Guided Ablation. 15thFarabi Hospital Annual Meeting, May 2005, Tehran, Iran
 104. Hashemi H. Managing Highly Distorted Corneas. 15thFarabi Hospital Annual Meeting, May 2005, tehran, Iran
 105. Hashemi H. Epithelial ingrowth prevention & management. 15thFarabi Hospital Annual Meeting, May 2005, Tehran, Iran
 106. Hashemi H. Phaco surgery step by step. 14thFarabi Hospital Annual Meeting, May 2004, Tehran, Iran
 107. Hashemi H. Phaco in lens subluxatoin. 14thFarabi Hospital Annual Meeting, May 2004, Tehran, Iran.
 108. Hashemi H. Controversies and hot topics in cataract. 14th Farabi Hospital Annual Meeting, May 2004, tehran, Iran.
 109. Hashemi H. Aniridia and coloboma ring 14thFarabi Hospital Annual Meeting, May 2004, Tehran, Iran.
 110. Hashemi H. Lens trauma, challenging case presentation 13thFarabi Hospital Annual Meeting, May 2003, Tehran, Iran.
 111. Hashemi H, MehravaranSh, Rezvan F. Changes in Corneal Thickness, Curvature and Anterior Chamber Depth During the Menstrual Cycle. XXVI Congress of the ESCRS September 2008, Berlin, Germany.
 112. Hashemi H, MehravaranSh, Rezvan F, Alaeddini F, Alipoor F, Fotouhi A. Five Year Trend in Methods of Cataract Surgery in Iran. XXVI Congress of the ESCRS September 2008, Berlin, Germany.
 113. Hashemi H, Firoozabadi M, Groohi F. Corneal Resilience after Discontinued soft Contact Lens Wear. AAO 2007, USA.
 114. MehravaranSh, Hashemi H. Pentacam Evaluation of Corneal Aberrations Following Laser Refractive Surgery for Myopia. XXV Congress of the ESCRS, September 2007, Stockholm, Sweden.
 115. Koochaki B, MehravaranSh, Hashemi H. Correlation between Central Corneal Thickness & Refractive Indices in a Laser Refractive Surgery Population. XXV Congress of the ESCRS, September 2007, Stockholm, Sweden.
 116. Taheri SM, Hashemi H, Kheiltash A. Comparison of Corneal Power Determination Methods and Intraocular Lens Power Formulas in Eyes Previously treated with LASIK for Myopia. XXV Congress of the ESCRS, September 2007, Stockholm, Sweden.
 117. Koochaki B, Hashemi H. Comparison of Dynamic Contour Tonometry, Non-contact Pneumatonometry and GoldmannApplation Tonometry. XXV Congress of the ESCRS, September 2007, Stockholm, Sweden.
 118. Mohammad poor, Jabarvand M, Hashemi H. Quality of Life, The Major Prerequisite for Patient Satisfaction. XXV Congress of the ESCRS, September 2007, Stockholm, Sweden.
 119. Hashemi H. Management of a free cap. XXIV Congress of the ESCRS, September 2006, London,UK.
 120. Hashemi H, MehravaranSh, Posterior corneal changes with refractive surgery: a comparison of Pentacam and Orbscan II. XXIV Congress of the ESCRS, September 2006, London, UK.
 121. Hashemi H, Mehravaran Sh. Central Corneal Thickness Measurement with Pentacam, Orbscan II and Ultrasound, before and after laser refractive surgery for myopia. XXIV Congress of the ESCRS, September 2006, London, UK.
 122. Taheri SMR, Hashemi H, Kheiltash A. Intraocular lens power calculation in radial keratotomy: a case series study. XXIV Congress of the ESCRS, September 2006, London, UK.
 123. Taheri SMR, Hashemi H. Photorefractive keratectomy with mitomycin-c in pemphigus vulgaris: a case report. XXIV Congress of the ESCRS, September 2006, London, UK.
 124. Habibollahi A, Hashemi H. Conductive keratoplasty to correct residual hyperopia and astigmatism after phacoemulsification. XXIV Congress of the ESCRS, September 2006, London, UK.
 125. Seyedian MA, Javadi MA, Hashemi H. LASER in situ keratomileusis for correction of myopia and astigmatism after penetrating keratoplasty. XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), September 2005, Lisbon, Portugal.
 126. Seyedian MA, Hashemi H, Ebadollahi S. Deep anterior lamellar keratoplasty with intra-stromal injection of air. XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), September 2005, Lisbon, Portugal.
 127. Hashemi H, MehravaranSh, Fotouhi A, Payvar S. Results of Our First Cases of Photorefractive Keratectomy for Myopia after Six Years. 2005 American Society of Cataract and Refractive Surgeons (ASCRS) Symposium on Cataract, IOL & Refractive Surgery, April 2005, Washington DC, USA.
 128. Hashemi H. One – Year Follow-up of Prophylactic Application of Mitomycin – C in PRK for High Myopia. (ASCRS. ASOA) May 1-5, 2004, San Diego. CA, USA.
 129. Fotouhi A, Hashemi H, MehravaranSh, Mohammad K. Age-Specific and Gender – Specific Prevalence of Refractive Errors in Tehran: Tehran Eye Study. (ASCRS. ASOA) May 1-5, 2004, San Diego. CA, USA.
 130. Yazdani K, Fotouhi A, Parsafar H, Hashemi H. Measuring the Anterior Segment Biometric Parameters in a Normal Population by Orbscan: Tehran Eye Study. (ASCRS. ASOA) May 1-5, 2004, San Diego. CA, USA.
 131. Fotouhi A, Hashemi H, Mohammad K. Prevalence and determinations of myopia in Tehran population: The Tehran Eye Study. XXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Sep 2004, Paris, France.
 132. Hashemi H, Yazdani K, MehravaranSh, Fotouhi A. Pachymetry in Tehran eye study: a population based cross – sectional study of the anterior segment indices of the eye. XXII congress of the ESCRS, Sep 2004, Paris, France.
 133. Hashemi H, Sorkhabi R. Results of anterior lamellar therapeutic keratoplasty and photorefractive keratectomy with mitomycin c for corneal opacity following laser epithelial keratomileusis. XXII congress of the ESCRS, Sep 2004, Paris, France.
 134. Yazdani K, MehravaranSh, Hashemi H, Fotouhi A. Measurements of the anterior segment of the eye by Orbscan II: A population based, cross- sectional study. XXII congress of the ESCRS, Sep 2004, Paris, France.
 135. Hashemi H, MehravaranSh, Fotouhi A, Payvar S. Results of our first cases of laser in situ keratomileusis for myopia after six years. XXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Sep 2004, Paris, France.
 136. Hashemi H, Yazdani K, Fotouhi A, Mehravaran S. Anterior chamber depth (ACD) measurement by three methods of A-scan, Orbscan, and IOL Master, 21st Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Sep 2003, Munich, Germany.
 137. Hashemi H, Fotouhi A, Taheri R M, Foudazi H. Laser epithelial keratomileusisvs photorefractive keratectomy plus Mitomycin-C for moderate to high myopia in patients with thin corneas, 21st Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Sep 2003, Munich, Germany.
 138. Mehravaran S, Hashemi H, Yazdani K, Fotouhi A. Comparability of Orbscan II to ultrasound corneal thickness measurement, 21st Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Sep 2003, Munich, Germany.
 139. Miraftab M, Hashemi H. Laser in situ keratomiluesis for mixed astigmatism with the cross cylinder ablation method, 21st Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Sep 2003, Munich, Germany.
 140. Khanlari M, Hashemi H. Photolysis using the Dodick-Arc laser system for cataract surgery, 21st Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Sep 2003, Munich, Germany.
 141. Hashemi H. Effect of Prophylactic Application of Mitomycin-C in PRK for High Myopia. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) annual Congress, April 12-16 2003, San Francisco, USA.
 142. Hashemi H, Habibollahi A. LASIK Top of Conductive Keratoplasty. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) annual Congress, April 12-16 2003, San Francisco, USA
 143. Gholaminejad A, Hashemi H. Intacs and Phakic IOL; An Attempt To Manage Post LASIK Ectasia. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) annual Congress, April 12-16 2003, San Francisco, USA.
 144. Hashemi H. Experience with Accomodating IOLs, 12th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2002, Tehran, Iran.
 145. Hashemi H. Phacoenulsification in subluxated lens, 12th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2002, Tehran, Iran.
 146. Hashemi H, Fotouhi A, Mohammad K. Tehran Eye Study: Research design and eye examination protocol and preliminary report of blindness and visual impairment prevalence, 12th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2002, Tehran, Iran.
 147. Hashemi H, EbadollahiSh, Khanlari M, Fotouhi A, Aliakbari S. Results of clear lens extraction with piggyback intraocular lens implantation for correction of severe hyperopia, 12th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2002, Tehran, Iran.
 148. Faghihi H, Hashemi H, HojjatJalali K, Azizi F. Refractive outcome of oil removal and PCIOL implantation using IOL Master, 12th Iranian National Congress of Ophthalmology, Dec 2002, Tehran, Iran.
 149. Hashemi H, Sadeghi N, Gholaminejad A. Implantation of Intacs in Post-LASIK Keratectasia. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, June 1-5 2003, Philadelphia, Pennsylvania, USA
 150. Hashemi H, Fotouhi A, Mirzazadeh A, Tavakkoli S, Yazdani K, Taj M, Maaboudi A, Sattarian M, Raeesi B, Askarzadeh S, Mohammadi A. Introducing new structure for accreditation of graduate Medical Education. First National Seminar on accreditation in Education. March 2002, Ahwaz, Iran.
 151. Hashemi H, Bidari A, Sattarian M, Raeesi B, Mohammadi A, Askarzadeh S, Jabbarzadeh S, Ziabakhsh A. The report of accreditation of residency programs in 1998-2001. First National Seminar on accreditation in Education. March 2002, Ahwaz, Iran.
 152. Hashemi H, Jabbarvand M, Seyedian MA. Endothelial cell decrease after phacosection vs. phacoemulsification, 10th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 2000, Tehran, Iran
 153. Hashemi H, Payvar S. Laser in situ keratomileusis for myopic astigmatism. World Refractive Surgery Symposuim. July 2000, Miami, FL, USA
 154. Hashemi H, Payvar S. Laser in situ keratomileusis for myopia and myopic astigmatism. World Refractive Surgery Symposuim. July 1999, Miami, FL, USA
 155. Hashemi H, Radkhah K. 6 month results of Laser in situ keratomileusis (LASIK) in hyperopia. 9th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1999, Tehran, Iran
 156. Amiri R, Hashemi H. Quality of vision in cataract patients; Multifocal vs. unifocal IOLs. 9th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1999, Tehran, Iran
 157. Hashemi H. Keratoconus following Laser in situ keratomileusis. 9th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1999, Tehran, Iran
 158. Hashemi H, Payvar S. Results of Laser in situ keratomileusis in astigmatic myopia. 9th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1999, Tehran, Iran
 159. Habibollahi A, Hashemi H. Correction of astigmatism; LASIK vs. PRK. 9th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1999, Tehran, Iran
 160. Hashemi H. Refractive Errors Correction with Intraocular lenses. 8th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1998, Tehran, Iran
 161. Hashemi H. Cataract Surgery in small pupil. 8th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1998, Tehran, Iran
 162. Habibollahi A, Hashemi H. Results of Correction of astigmatic myopia with LASIK in 115 cases in Noor Eye Clinic. 8th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1998, Tehran, Iran
 163. Dastjerdi MH, Hashemi H. Results of LASIK after RK. 8th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1998, Tehran, Iran
 164. Pakravan M, Hashemi H. Phacotrabeculectomy. 8th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1998, Tehran, Iran
 165. Hashemi H, Dastjerdi MH, Saeedifar MR, Habibollahi R, Foudazi H, Morsali M. Results of excimer laser treatment in Noor Eye Clinic. 5th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1995, Tehran, Iran
 166. Saeedifar MR, Hashemi H, Dastjerdi MH. Phototherapeutic Keratectomy (PTK). 5th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1995, Tehran, Iran
 167. Hoseinzadeh A, Hashemi H. Experience with intra-orbital hydroxy apatite implants in 100 patients. 5th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1995, Tehran, Iran
 168. Dastjerdi MH, Hashemi H. Introducing a new computerized corneal topography index for early detection of keratoconus. 5th Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1995, Tehran, Iran
 169. Hashemi H. How to use hydroxy appetite following enucleation and its results. Iranian Society of Surgeons Annual Congress, June 1994, Tehran, Iran
 170. Hashemi H. Comparison of RK with PRK. 3rd Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1993, Tehran, Iran
 171. Hashemi H. Phacoemulsification and Foldable IOLs. 3rd Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1993, Tehran, Iran
 172. Hashemi H. Scleral Fixation IOL vs. AC/IOL. 3rd Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1993, Tehran, Iran
 173. Hashemi H. Viterous Substitutes and their complications. 3rd Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1993, Tehran, Iran
 174. Hashemi H. Results of Silicon Drainage Implant use in Farabi Eye Hospital. 3rd Iranian National Congress of Ophthalmology, Nov 1993, Tehran, Iran